telefon
telefon

Kontakt


CROATIA OSIGURANJE mirovinsko društvo za
upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb

Rad sa strankama u uredu Društva na adresi: 
CROATIA osiguranje d.d., Novi Zagreb, centralno procjenilište
Ulica Ivice Drmića 3, Zagreb
- od 9 do 15 sati

   
Fax: 01 / 4893-013

mailbox

Možete nas kontaktirati i putem e-maila!

Prijava za članstvo forma


Trebate pomoć? – Nazovite nas na 0800 00 50


Ime: *
Prezime: *
Spol: *
Datum rođenja: *
JMBG:
OIB: *
Mjesto: *
Poštanski broj: *
Ulica i kućni broj: *
Email: *
Telefon:
Mobitel:

Adresa za izvještavanje (ako je različita od stalne)

Mjesto:
Poštanski broj:
Ulica i kućni broj:

Podaci o uplati

Godišnja uplata: *   ?
Dinamika plaćanja: *   ?
Način plaćanja: *
Odabir ulazne naknade: *   ?
Zahtjev za dodjelu državnih poticajnih sredstava: *   ?
Potvrđujem da sam upoznat sa odredbama Prospekta i Statuta Fonda te odobravam korištenje osobnog identifikacijskog broja. Kreiranjem Ponude i uplatom prve rate suglasan sam s uvjetima i smatram potpisanim Ugovor o članstvu u CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnom mirovinskom fondu
Pošalji elektronskom poštom
* Unesite kontrolni broj : 1366