Uskoro: CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljni mirovinski fond

Svi fondovi

O fondu

Štednja u CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljnom mirovinskom fondu namijenjena je mlađim osobama i svima onima koji su skloni preuzimanju umjerene razine rizika u cilju mogućnosti ostvarivanja više razine povrata. Početak rada fonda pravovremeno će biti objavljen na mrežnim stranicama Društva.

Ulagateljski cilj CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljnog mirovinskog fonda je rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava u dugom roku uz preuzimanje umjerene razine rizika. Preuzimanje umjerene razine rizika, kratkoročno može dovesti do većih oscilacija vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice, ali dugoročno povećava izglede za ostvarivanje ulagateljskog cilja. CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljni mirovinski fond po svojoj je naravi fond mješovite alokacije čija je strategija ulaganja izloženost dioničkim tržištima te obvezničkim i novčanima tržištima u ciljano jednakim omjerima (50 % dionica te 50 % obveznica i instrumenata tržišta novca).

  • Cijena udjela
  • Cijena udjela

Rizičnost fonda

Rizici Sklonost Utjecaj

Online prijava za članstvo

Ispunite kratku prijavnicu i postanite član CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnog mirovinskog fonda.