Online prijava za članstvo

  • CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljni mirovinski fond

    Štednja u CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljnom mirovinskom fondu namijenjena je osobama koje će zbog svoje dobi ili drugih razloga štedjeti u fondu kroz kraće razdoblje i svima onima koji sigurnost uloga stavljaju ispred mogućnosti ostvarivanja viših povrata na uložena sredstva.

  • CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljni mirovinski fond

    Štednja u CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljnom mirovinskom fondu namijenjena je mlađim osobama i svima onima koji su skloni preuzimanju umjerene razine rizika u cilju mogućnosti ostvarivanja više razine povrata.

  • CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond

    Dobrovoljni mirovinski fond ima umjereno konzervativnu politiku ulaganja stoga je namijenjen osobama koje su sklone preuzimanju umjerene stope rizika.

Kako bi ste lakše prošli korake online prijave molimo pripremite Vaš OIB i slike identifikacijske isprave (obje strane isprave).

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. posluje odgovorno i brine o zaštiti osobnih podataka. Molimo prije sklapanja Ugovora o članstvu pažljivo pročitajte Informacije o obradi podataka i upoznajte se s načinom korištenja podataka i vašim pravima.