Online prijava za članstvo

  • CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljni mirovinski fond

    Štednja u CROATIA OSIGURANJE 1000A dobrovoljnom mirovinskom fondu namijenjena je mlađim osobama i svima onima koji su skloni preuzimanju umjerene razine rizika u cilju mogućnosti ostvarivanja više razine povrata.

  • CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond

    Dobrovoljni mirovinski fond ima umjereno konzervativnu politiku ulaganja stoga je namijenjen osobama koje su sklone preuzimanju umjerene stope rizika.

  • CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljni mirovinski fond

    Štednja u CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljnom mirovinskom fondu namijenjena je osobama koje će zbog svoje dobi ili drugih razloga štedjeti u fondu kroz kraće razdoblje i svima onima koji sigurnost uloga stavljaju ispred mogućnosti ostvarivanja viših povrata na uložena sredstva.

Kako bi ste lakše prošli korake online prijave molimo pripremite Vaš OIB i slike identifikacijske isprave (obje strane isprave).

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. posluje odgovorno i brine o zaštiti osobnih podataka. Molimo prije sklapanja Ugovora o članstvu pažljivo pročitajte Informacije o obradi podataka i upoznajte se s načinom korištenja podataka i vašim pravima.