O fondu

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe započeo je s radom 2006. godine pod pokroviteljstvom Hrvatske elektroprivrede d.d., zajedno s društvima koja čine HEP grupu.

Članovi fonda mogu postati svi zaposlenici HEP grupe koji osim državnih poticajnih sredstava i prinosa fonda ostvaruju pravo na doprinos pokrovitelja, kao i povoljne naknade tijekom čitavog razdoblja članstva.

Informacije o fondu

OIB:

83647897139

Kopirajte
IBAN:

HR2323900011300002963

Kopirajte

Pravo članova na informiranost

Mirovinsko društvo će svim članovima i potencijalnim članovima fonda na zahtjev dostaviti:

  • polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje Mirovinskog društva i Fonda
  • Prospekt, Statut i Izvještaj o mirovinskim primanjima,
  • pisanu izjavu o načelima ulaganja
  • detaljne informacije o portfelju Fonda, izloženosti rizicima i troškovima ulaganja
  • detaljne informacije o postupcima u svezi promjene fonda

Članovi Fonda, korisnici mirovina i potencijalni članovi mogu navedeno dobiti pisanim zahtjevom na adresu ili u službenim prostorijama Mirovinskog društva. Izvješća su dostupna članovima pristupanjem na Moj osobni račun. Društvo će Izvještaj o mirovinskim primanjima besplatno jedanput godišnje učiniti dostupnim članu Fonda na mrežnim stranicama Društva ili putem elektroničke pošte, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

Cijena udjela 22.07.2024. - 28.2097 €
EUR

Prinosi

Prinos u 2024. godini

Datum
Prinos
31.12.2023.-22.07.2024.
7.30%

Prinos u prethodnih godinu dana

Datum
Prinos
22.07.2023.-22.07.2024.
11.51%

Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda

Datum
Prinos
09.05.2006.-22.07.2024.
4.23%

Prinos po godinama

Datum
Prinos
31.12.2016.-31.12.2017.
3.44%
31.12.2017.-31.12.2018.
-0.87%
31.12.2018.-31.12.2019.
13.17%
31.12.2019.-31.12.2020.
1.03%
31.12.2020.-31.12.2021.
7.26%
31.12.2021.-31.12.2022.
-7.02%
31.12.2022.-31.12.2023.
12.25%

Opis i metodologija računanja prinosa: Nominalni prinos Mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji dan razdoblja za koje se prinos računa i obračunske jedinice na zadnji dan koji je prethodio tom razdoblju. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja.

Napomena: Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

Cijena udjela 22.07.2024. - 28.2097 €