Isplata mirovine

Odaberite vlastiti model isplate mirovine

Kada ostvarite pravo na mirovinu iz III. mirovinskog stupa, isplatu možete pokrenuti u bilo kojem trenutku, neovisno o isplati mirovine iz I. i II. mirovinskog stupa. Ako početak isplate mirovine odgodite, s ostvarenim prinosom fonda možete steći veći iznos na osobnom računu u fondu, čak i kada više ne uplaćujete u fond. Dugoročna ulaganja omogućuju Vam isplatu većeg iznosa rate mirovine iz III. stupa.

U nastavku s pomoću kalkulatora odaberite mirovinu po svojoj mjeri: izračunajte visinu i broj rata te planirajte svoju budućnost.

Ukupan iznos i plan isplate

Izračun

Iznos jednokratne isplate

Iznos nakon jednokratne isplate koji se može isplatiti putem fonda

Prijenos sredstava u MOD ili DŽO*

*Iznos koji je potrebno prenijeti u mirovinsko osiguravajuće društvo ili društvo za životno osiguranje

Scenarij isplate mirovine putem fonda

Rok isplate Prosječna mjesečna mirovina Ukupno isplaćeni iznos

Optimističan scenarij s prinosom od 4 %

Uravnoteženi scenarij s prinosom od 3 %

Pesimističan scenarij s prinosom od 0 %

Izračuni navedeni u svakom scenariju informativnog su karaktera i nisu jamstvo prinosa niti mirovine u budućnosti. Opisana su samo 3 različita scenarija od velikog broja mogućih; optimističan od 4%, neutralan od 3 % i pesimističan scenarij od 0%.

Zbog jednostavnosti prikaza svakog scenarija korištena je ista prosječna godišnja stopa prinosa za sve godine i sve fondove, iako prinos oscilira kao posljedica promjena cijena financijskih instrumenata. Ovi izračuni su samo okvirni prikaz prosječne rate mirovine i mogu se razlikovati od konačne isplate mirovine koja će ovisiti o prinosu fonda i cijeni udjela na dan isplate mirovine. U bilo kojem od navedenih scenarija se na kraju razdoblja može isplatiti drugačiji iznos, veći ili manji, ovisno od ostvarenih budućih prinosa fonda. Detaljan opis svih rizika sklonosti fonda nalazi se u prospektu svakog fonda. Za dodatne upite, pojašnjenja i izračune kontaktirajte nas na codmd.prodaja@crosig.hr.

Ostvarivanje prava na mirovinu i vrste isplata

Ostvarivanje prava na mirovinu

Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja članovi fondova mogu ostvariti:
  • najranije s navršenih 55 godina života ako je ugovor o članstvu sklopljen od 1. 1. 2019. godine
  • najranije s navršenih 50 godina života ako je ugovor o članstvu sklopljen do 31. 12. 2018. godine
  • iznimno od navedenoga, pravo iz mirovinskog osiguranja može se ostvariti u slučaju smrti člana i ranije (zakonski nasljednici, na temelju rješenja o nasljeđivanju, podnose zahtjev za ostvarivanjem tog prava)
  • članovi zatvorenih mirovinskih fondova mogu imati dodatne uvjete za ostvarivanje prava na isplatu, a isti su propisani prospektom zatvorenog mirovinskog fonda.
Članovi imaju pravo sami odabrati isplatitelja i način isplate mirovine. Isplatitelji mirovine mogu biti:
  • mirovinsko društvo (CROATIA osiguranje dobrovoljno mirovinsko društvo d. o. o.)
  • mirovinsko osiguravajuće društvo (Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d. d. ili Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d. d.)
  • društvo za životno osiguranje.

Isplata mirovine putem fonda mirovinskog društva

Isplata mirovine putem fondova CROATIA osiguranje dobrovoljnog mirovinskog društva (CO mirovinsko društvo) može biti samo privremena. Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate mirovine, pa je i mjesečni iznos mirovine promjenjiv, odnosno visina mirovine mijenja se ovisno o vrijednosti udjela. Rate mirovine varijabilne su jer se imovina tijekom cjelokupnog razdoblja isplate kapitalizira, odnosno član ima mogućnost ostvarivanja prinosa. Privremena isplata mirovine putem fonda ne podliježe plaćanju izlazne naknade, a član fonda ostaje član do zadnje rate isplate.

Članovima, koji odaberu isplatu mirovine putem fonda, CO mirovinsko društvo može isplatiti najviše 30 % sredstava jednokratno (onima koji su učlanjeni do 31. 12. 2018. može isplatiti i veći postotak, ali tada maksimalno do (10.000,00 kn) jednokratno). Ako je preostali iznos sredstava na osobnom računu člana mirovinskog fonda, nakon jednokratne isplate, manji od (100.000,00 kn), tada se taj cjelokupni iznos može isplaćivati putem fonda periodično na najkraći rok od 5 godina, a rok može biti i duži. Rok isplate, kao i dinamiku isplate, član odabire sam.

U slučaju da je po odbitku jednokratnog dijela preostali iznos na osobnom računu člana veći od (100.000,00 kn), tada se iznos do (100.000,00 kn) može isplaćivati putem fonda, a ostatak prema izboru člana (putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili putem društva za životno osiguranje).

Isplata mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva

Članovima koji se odluče da im cjelokupni dio ili dio mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD), CO mirovinsko društvo će prenijeti ušteđena sredstva u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo koje će članu isplaćivati mirovinu u skladu s odabranim mirovinskim programom. Za prijenos sredstava CO mirovinsko društvo ne zaračunava izlaznu naknadu, ali naknadu na uplaćena sredstva može zaračunati mirovinsko osiguravajuće društvo sukladno svojim pravilima. Isplata mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva može biti privremena ili doživotna, a moguća je i jednokratna isplata 30 % ušteđevine. Isplata se obavlja prema cjeniku odabranog mirovinskog osiguravajućeg društva.

Mirovinska osiguravajuća društva koja posluju u RH su:
  • Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d. d. kod kojeg je moguće saznati sve dodatne informacije vezane uz programe isplate; kontakt: info@hrmod.hr, telefon: 01/2231-430, adresa: Gradišćanska ulica 26, 10000 Zagreb
  • Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d. d. kod kojeg je moguće saznati sve dodatne informacije vezane uz programe isplate mirovina; kontakt: www.rmod.hr, telefon: 01/5581-720, adresa: Heinzelova 44, 10000 Zagreb

Kombinirana isplata mirovine

Član može odabrati i kombiniranu isplatu mirovine, odnosno može zatražiti isplatu dijela ušteđenog iznosa putem mirovinskog fonda mirovinskog društva i dijela putem mirovinskog osiguravajućeg društva i/ili društva za životno osiguranje. Jednokratni dio (do 30 % ušteđenih sredstava) može se isplatiti putem mirovinskog društva ili mirovinskog osiguravajućeg društva bez zaračunavanja naknade.

Isplata mirovine putem društva za životno osiguranje

Za isplatu mirovine putem društva za životno osiguranje predviđena je mogućnost sklapanja ugovora o mirovinskoj renti. Članovima koji se odluče na isplatu mirovinske rente preko društva za životno osiguranje, CO mirovinsko društvo će prenijeti ušteđena sredstva odabranom društvu za životno osiguranje. Trenutačno nijedno društvo za životno osiguranje u Republici Hrvatskoj ne isplaćuje mirovinske rente.

Isplata mirovine putem drugih mirovinskih društava

Članovi mogu odabrati i isplatu mirovine putem drugog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Tada se njihov osobni račun prenosi u odabrani mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva s kojim će član dalje sklopiti ugovor o isplati mirovine putem tog društva. Prijenosom osobnog računa u drugi izabrani fond pod upravljanjem drugog društva članu se zaračunava izlazna naknada propisana prospektom fonda. Za prijenos sredstava u drugi fond unutar CO mirovinskog društva izlazna se naknada ne zaračunava.

Online prijava za članstvo

Ispunite kratku prijavnicu i postanite član CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnog mirovinskog fonda.