CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljni mirovinski fond

Svi fondovi

O fondu

Štednja u CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljnom mirovinskom fondu namijenjena je osobama koje će zbog svoje dobi ili drugih razloga štedjeti u fondu kroz kraće razdoblje i svima onima koji sigurnost uloga stavljaju ispred mogućnosti ostvarivanja viših povrata na uložena sredstva.

Mirovinski fond također je prikladan za osobe koje su se odlučile za program isplate mirovine kroz fond te žele da im oscilacije u vrijednosti obračunske jedinice fonda manje utječu na iznos rata za isplatu. Ulagateljski cilj CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljnog mirovinskog fonda jest konzervativnim pristupom ulaganju zaštititi imovinu članova te ostvariti stabilan rast uz što manje oscilacije vrijednosti. Strategija ulaganja CROATIA OSIGURANJE 1000C dobrovoljnog mirovinskog fonda takva je da će fond uglavnom ulagati u instrumente s fiksnim prinosom.

  • Cijena udjela01.12.2020.1124.4444
  • Cijena udjela01.12.2020.1124.4444

Rizičnost fonda

Rizici Sklonost Utjecaj
Tržišni rizik – rizik promjene cijena niska nizak
Tržišni rizik – rizik promjene kamatnih stopa niska umjeren
Tržišni rizik – rizik promjene tečaja valuta niska umjeren
Rizik likvidnosti niska nizak
Rizik namire i rizik druge ugovorne strane niska nizak
Operativni rizik niska nizak
Rizik učinkovitosti upravljanja portfeljem niska nizak
Rizik usklađenosti niska nizak
Rizik promjene propisa nije primjenjivo nizak
Kreditni rizik niska umjeren

Online prijava za članstvo

Ispunite kratku prijavnicu i postanite član CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnog mirovinskog fonda.