Informacije za članove

INFORMACIJE ZA ČLANOVE ZATVORENIH FONDOVA

Informacije o politikama za utvrđivanje glavnih štetnih učinaka na održivost

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. prilikom donošenja odluka o ulaganju trenutno ne uzima u obzir mogući dugoročan utjecaj na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike, obzirom na trenutnu ograničenu transparentnost i dostupnost podataka za njihovu procjenu od izdavatelja i obzirom na trenutnu ograničenost kapaciteta i infrastrukture za samostalno prikupljanje podataka i razvoj modela procjene.

Društvo je u fazi procjene mogućnosti opsega, određivanja dinamike implementacije infrastrukture potrebne za uzimanja u obzir navedenih čimbenika prilikom odluka o ulaganju.

Društvo će uzeti u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti u prvoj polovici 2022. godine.

Društvo je Politikom primitaka propisalo da rizike održivosti ne uključuje u strukturu primitaka, obzirom da nisu relevantni.

Politika održivih ulaganja
Ostvarivanje prava na mirovinu i vrste isplata

Ostvarivanje prava na mirovinu

Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja članovi fondova mogu ostvariti:

  • najranije s navršenih 55 godina života ako je ugovor o članstvu sklopljen nakon 1. siječnja 2019. godine
  • najranije s navršenih 50 godina života ako je ugovor o članstvu sklopljen do 1. siječnja 2019. godine
  • iznimno od navedenoga, pravo iz mirovinskog osiguranja može se ostvariti u slučaju smrti člana i ranije. Zakonski nasljednici, na temelju rješenja o nasljeđivanju, podnose zahtjev za ostvarivanjem tog prava.
  • članovi zatvorenih mirovinskih fondova mogu imati dodatne uvjete za ostvarivanje prava na isplatu, a isti su propisani u prospektu zatvorenog mirovinskog fonda.

Po ostvarivanju prava na isplatu mirovine, članovi nisu obvezni odmah pokrenuti zahtjev za isplatu mirovine, već samostalno odlučuju o trenutku pokretanja kada to njima najbolje odgovara. Članovi imaju pravo sami odabrati isplatitelja i način isplate mirovine. Isplatitelji mirovine mogu biti:

  • Mirovinsko društvo (CROATIA osiguranje dobrovoljno mirovinsko društvo d.o.o.)
  • Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  • Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.
  • društvo za životno osiguranje.

1. Isplata mirovine putem mirovinskog društva (fonda društva)

Isplata mirovine putem CROATIA osiguranje dobrovoljnog mirovinskog društva (Društvo) može biti samo privremena. Sredstva se isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate mirovine pa je i mjesečni iznos mirovine promjenjiv, odnosno visina mirovine mijenja se ovisno o vrijednosti udjela. Rate mirovine varijabilne su jer se imovina tijekom cjelokupnog razdoblja isplate kapitalizira odnosno član ima mogućnost ostvarivanja prinosa. Privremena isplata mirovine putem fonda ne podliježe plaćanju izlazne naknade, a član fonda ostaje član do zadnje rate isplate.

Članovima, koji odaberu isplatu mirovine putem fonda, Društvo može isplatiti najviše 30 % sredstava jednokratno (onima koji su učlanjeni do 1. siječnja 2019. može isplatiti i veći postotak, ali tada maksimalno do 10.000,00 kn jednokratno). Ako je preostali iznos sredstava na osobnom računu člana mirovinskog fonda, nakon jednokratne isplate, manji od 100.000,00 kn, tada se taj cjelokupni iznos može isplaćivati putem fonda periodično na najkraći rok od 5 godina, a rok može biti i duži. Rok isplate, kao i dinamiku isplate, član odabire sam.

U slučaju da je po odbitku jednokratnog dijela preostali iznos na osobnom računu člana veći od 100.000,00 kn, tada se iznos do 100.000,00 kn može isplaćivati putem fonda, a ostatak prema izboru člana (putem mirovinskog osiguravajućeg društva ili putem društva za životno osiguranje).

2. Isplata mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva

Članovima koji se odluče da im cjelokupni dio ili dio mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo, Društvo će prenijeti ušteđena sredstva u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo koje će članu isplaćivati mirovinu u skladu s odabranim mirovinskim programom. Za prijenos sredstava Društvo ne zaračunava izlaznu naknadu, ali naknadu na uplaćena sredstva može zaračunati mirovinsko osiguravajuće društvo sukladno svojim pravilima. Isplata mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva može biti privremena ili doživotna, a moguća je i jednokratna isplata 30 % ušteđevine. Isplata se vrši prema cjeniku odabranog MOD-a, a iznos mirovine koji isplaćuje mirovinsko osiguravajuće društvo je nepromjenjiv.

Mirovinska osiguravajuća društva koja posluju u RH su:

  • Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. kod kojeg je moguće saznati sve dodatne informacije vezane uz programe isplate. Kontakt: info@hrmod.hr, telefon: 01/2231-430, adresa: Gradišćanska ulica 26, 10000 Zagreb.
  • Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. kod kojeg je moguće saznati sve dodatne informacije vezane uz programe isplate mirovina. Kontakt: www.rmod.hr, telefon: 01/5581-720, adresa: Heinzelova 44, 10000 Zagreb.

3. Kombinirana isplata mirovine

Član može odabrati i kombiniranu isplatu mirovine, odnosno može zatražiti isplatu dijela putem mirovinskog fonda i dijela putem mirovinskog osiguravajućeg društva i/ili društva za životno osiguranje. Jednokratni dio (do 30 % ušteđenih sredstava) može se isplatiti putem mirovinskog društva ili mirovinskog osiguravajućeg društva bez zaračunavanja naknade.

4. Isplata mirovine putem društva za životno osiguranje

Za isplatu mirovine putem društva za životno osiguranje predviđena je mogućnost sklapanja ugovora o mirovinskoj renti. Članovima koji se odluče na isplatu mirovinske rente preko društva za životno osiguranje, Društvo će prenijeti ušteđena sredstva odabranom društvu za životno osiguranje. Trenutačno nijedno društvo za životno osiguranje u Republici Hrvatskoj ne isplaćuje mirovinske rente.

5. Isplata mirovine putem drugih mirovinskih društava

Članovi mogu odabrati i isplatu mirovine putem drugog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Tada se njihov osobni račun prenosi u odabrani mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva s kojim će član dalje sklopiti ugovor o isplati mirovine putem tog društva. Prijenosom osobnog računa u drugi izabrani fond pod upravljanjem drugog društva članu se zaračunava izlazna naknada propisana prospektom fonda. Za prijenos sredstava u drugi fond unutar Društva izlazna se naknada ne zaračunava.

Informacije o mogućnostima i pravima za promjenu otvorenog fonda

Član mirovinskog fonda može promijeniti fond na temelju pisane i potpisane Izjave o prijenosu sredstava u drugi fond. Mogućnost i način obračuna naknade za izlazak iz mirovinskog fonda u slučaju prijenosa računa propisani su Prospektom mirovinskog fonda. Izlazna se naknada ne naplaćuje u slučaju prenošenja sredstava u drugi fond kojim upravlja Mirovinsko društvo.

Uvid u stanje osobnog računa i Promjena osobnih podatka

Članovi mogu provjeriti stanje svog osobnog računa na stranici Moj osobni račun.

Prijavu za promjenu osobnih podataka (adresa, prezime i sl.), možete podnijeti popunjenim obrascem Zahtjev za promjenu odredbi ugovora.

Molimo popunjen obrazac dostavite s kopijom osobne iskaznice na mail adresu DobrovoljniMirovinskiFondIIIstup@crosig.hr, na fax 01/4893-013 ili poštom na adresu Društva.

Uplata bez naknade za platni promet
Članovi mogu uplaćivati u mirovinski Fond bez naknade za platni promet u poslovnicama Hrvatske poštanske banke i poslovnicama FINA-e.

Ostale informacije

Kada je najbolje započeti štednju?
Najvažnija stvar kod štednje je započeti. Mudrost je u izreci: „Vrijeme je novac“, osobito kada se radi o štednji za mirovinu. Pravo vrijeme za započeti štednju je upravo sada.
Zašto štedjeti u dvadesetima?
Vrijeme je na strani mladih ljudi čak i onda kada kroz cijeli radni vijek zarađuju niža ili prosječna primanja. Dugoročno i minimalna odvajanja koja ne umanjuju vaš životni standard mogu učiniti veliku razliku u zrelim godinama.
Vodite računa o sebi!
Počnite brinuti o sebi odmah. Jer kada brinete o sebi, istovremeno brinete i o svojoj obitelji, o svima koje volite. Štednjom osiguravate svoju financijsku neovisnost.
Želite li putovati?
Cijeli radni vijek ste jurili, a u mirovini imate višak vremena. Putovanja stvaraju najljepše doživljaje. Osigurajte si putovanja u budućnosti već sada!

Online prijava za članstvo

Ispunite kratku prijavnicu i postanite član CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnog mirovinskog fonda.