FINA mirovinski fond

Svi fondovi

O fondu

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE započeo je s radom 2019. godine pod pokroviteljstvom Financijske agencije-Fine.

Članovi fonda osim državnih poticajnih sredstava i prinosa fonda ostvaruju pravo na doprinos pokrovitelja, kao i povoljne naknade tijekom čitavog razdoblja članstva.

Informacije o fondu

OIB: 49017525964

Kopirajte

IBAN: HR2523900011300070827

Kopirajte

Pravo članova na informiranost

Mirovinsko društvo će svim članovima i potencijalnim članovima fonda na zahtjev dostaviti:

 • polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje Mirovinskog društva i Fonda
 • Prospekt, Statut i Izvještaj o mirovinskim primanjima,
 • pisanu izjavu o načelima ulaganja
 • detaljne informacije o portfelju Fonda, izloženosti rizicima i troškovima ulaganja
 • detaljne informacije o postupcima u svezi promjene fonda

Članovi Fonda, korisnici mirovina i potencijalni članovi mogu navedeno dobiti pisanim zahtjevom na adresu ili u službenim prostorijama Mirovinskog društva. Izvješća su dostupna članovima pristupanjem na Moj osobni račun. Društvo će Izvještaj o mirovinskim primanjima besplatno jedanput godišnje učiniti dostupnim članu Fonda na mrežnim stranicama Društva ili putem elektroničke pošte, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

 • Cijena udjela24.09.2023.15.9757 €
  120.3689 KN

EUR / HRK

Prinosi

Prinos u 2023. godini

Datum
Prinos
31.12.2022.-24.09.2023.
8.64%

Prinos u prethodnih godinu dana

Datum
Prinos
24.09.2022.-24.09.2023.
8.78%

Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda

Datum
Prinos
29.01.2019.-24.09.2023.
4.06%

Prinos po godinama

Datum
Prinos
29.01.2019.-31.12.2019.
7.37%
31.12.2019.-31.12.2020.
2.32%
31.12.2020.-31.12.2021.
6.94%
31.12.2021.-31.12.2022.
-5.69%

Opis i metodologija računanja prinosa: Nominalni prinos Mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji dan razdoblja za koje se prinos računa i obračunske jedinice na zadnji dan koji je prethodio tom razdoblju. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja.

Napomena: Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

 • Cijena udjela24.09.2023.15.9757 €
  120.3689 KN