CROSIG mirovinski fond

Svi fondovi

O fondu

CROATIA OSIGURANJE zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je započeo s radom 2005. godine, na neodređeno vrijeme, pod pokroviteljstvom CROATIA osiguranja d.d.

Fond je zatvorene naravi i nudi dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Članstvo u fondu ekskluzivno je pravo zaposlenika CROATIA osiguranja d.d. koje osim državnih poticajnih sredstava i prinosa fonda uključuje i pravo na doprinos pokrovitelja, kao i povoljne naknade tijekom čitavog razdoblja članstva. Na ovaj način CROATIA osiguranje d.d. aktivno sudjeluje u brizi i poticanju radnika na osiguranje vlastite mirovine koja utječe na socijalnu sigurnost radnika i njihovih obitelji.

Pravo članova na informiranost

Mirovinsko društvo će svim članovima i potencijalnim članovima fonda na zahtjev dostaviti:

  • polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje Mirovinskog društva i Fonda
  • Prospekt, Statut i Izvještaj o mirovinskim primanjima,
  • pisanu izjavu o načelima ulaganja
  • detaljne informacije o portfelju Fonda, izloženosti rizicima i troškovima ulaganja
  • detaljne informacije o postupcima u svezi promjene fonda

Članovi Fonda, korisnici mirovina i potencijalni članovi mogu navedeno dobiti pisanim zahtjevom na adresu ili u službenim prostorijama Mirovinskog društva. Izvješća su dostupna članovima pristupanjem na Moj osobni račun. Društvo će Izvještaj o mirovinskim primanjima besplatno jedanput godišnje učiniti dostupnim članu Fonda na mrežnim stranicama Društva ili putem elektroničke pošte, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

  • Cijena udjela01.12.2020.158,9933
  • Cijena udjela01.12.2020.158,9933