CROSIG mirovinski fond

Svi fondovi

O fondu

CROATIA OSIGURANJE zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond je započeo s radom 2005. godine, na neodređeno vrijeme, pod pokroviteljstvom CROATIA osiguranja d.d.

Fond je zatvorene naravi i nudi dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje prema Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Članstvo u fondu ekskluzivno je pravo zaposlenika CROATIA osiguranja d.d. koje osim državnih poticajnih sredstava i prinosa fonda uključuje i pravo na doprinos pokrovitelja, kao i povoljne naknade tijekom čitavog razdoblja članstva. Na ovaj način CROATIA osiguranje d.d. aktivno sudjeluje u brizi i poticanju radnika na osiguranje vlastite mirovine koja utječe na socijalnu sigurnost radnika i njihovih obitelji.

Informacije o fondu

OIB: 86046190240

Kopirajte

IBAN: HR8823900011300002666

Kopirajte

Pravo članova na informiranost

Mirovinsko društvo će svim članovima i potencijalnim članovima fonda na zahtjev dostaviti:

  • polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje Mirovinskog društva i Fonda
  • Prospekt, Statut i Izvještaj o mirovinskim primanjima,
  • pisanu izjavu o načelima ulaganja
  • detaljne informacije o portfelju Fonda, izloženosti rizicima i troškovima ulaganja
  • detaljne informacije o postupcima u svezi promjene fonda

Članovi Fonda, korisnici mirovina i potencijalni članovi mogu navedeno dobiti pisanim zahtjevom na adresu ili u službenim prostorijama Mirovinskog društva. Izvješća su dostupna članovima pristupanjem na Moj osobni račun. Društvo će Izvještaj o mirovinskim primanjima besplatno jedanput godišnje učiniti dostupnim članu Fonda na mrežnim stranicama Društva ili putem elektroničke pošte, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

  • Cijena udjela14.06.2024.24.4377 €

EUR

Prinosi

Prinos u 2024. godini

Datum
Prinos
31.12.2023.-14.06.2024.
5.04%

Prinos u prethodnih godinu dana

Datum
Prinos
14.06.2023.-14.06.2024.
10.95%

Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda

Datum
Prinos
20.09.2005.-14.06.2024.
3.31%

Prinos po godinama

Datum
Prinos
31.12.2016.-31.12.2017.
2.50%
31.12.2017.-31.12.2018.
-1.49%
31.12.2018.-31.12.2019.
12.06%
31.12.2019.-31.12.2020.
0.36%
31.12.2020.-31.12.2021.
6.67%
31.12.2021.-31.12.2022.
-7.51%
31.12.2022.-31.12.2023.
11.49%

Opis i metodologija računanja prinosa: Nominalni prinos Mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji dan razdoblja za koje se prinos računa i obračunske jedinice na zadnji dan koji je prethodio tom razdoblju. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja.

Napomena: Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

  • Cijena udjela14.06.2024.24.4377 €