O fondu

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta započeo je s radom 2008. godine pod pokroviteljstvom Hrvatskih autocesta d.o.o.

Članovi fonda osim državnih poticajnih sredstava i prinosa fonda ostvaruju pravo na doprinos pokrovitelja, kao i povoljne naknade tijekom čitavog razdoblja članstva.

Informacije o fondu

OIB: 31402347833

Kopirajte

IBAN: HR2423900011300004303

Kopirajte

Pravo članova na informiranost

Mirovinsko društvo će svim članovima i potencijalnim članovima fonda na zahtjev dostaviti:

 • polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje Mirovinskog društva i Fonda
 • Prospekt, Statut i Izvještaj o mirovinskim primanjima,
 • pisanu izjavu o načelima ulaganja
 • detaljne informacije o portfelju Fonda, izloženosti rizicima i troškovima ulaganja
 • detaljne informacije o postupcima u svezi promjene fonda

Članovi Fonda, korisnici mirovina i potencijalni članovi mogu navedeno dobiti pisanim zahtjevom na adresu ili u službenim prostorijama Mirovinskog društva. Izvješća su dostupna članovima pristupanjem na Moj osobni račun. Društvo će Izvještaj o mirovinskim primanjima besplatno jedanput godišnje učiniti dostupnim članu Fonda na mrežnim stranicama Društva ili putem elektroničke pošte, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

 • Cijena udjela24.09.2023.27,0265 €
  203,6312 KN

EUR / HRK

Prinosi

Prinos u 2023. godini

Datum
Prinos
31.12.2022.-24.09.2023.
8.53%

Prinos u prethodnih godinu dana

Datum
Prinos
24.09.2022.-24.09.2023.
8.42%

Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda

Datum
Prinos
03.06.2008.-24.09.2023.
4.75%

Prinos po godinama

Datum
Prinos
31.12.2016.-31.12.2017.
2,94%
31.12.2017.-31.12.2018.
-1,22%
31.12.2018.-31.12.2019.
12,74%
31.12.2019.-31.12.2020.
0,69%
31.12.2020.-31.12.2021.
6,80%
31.12.2021.-31.12.2022.
-7,07%

Opis i metodologija računanja prinosa: Nominalni prinos Mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji dan razdoblja za koje se prinos računa i obračunske jedinice na zadnji dan koji je prethodio tom razdoblju. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja.

Napomena: Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

 • Cijena udjela24.09.2023.27,0265 €
  203,6312 KN