O fondu

Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta započeo je s radom 2008. godine pod pokroviteljstvom Hrvatskih autocesta d.o.o.

Članovi fonda osim državnih poticajnih sredstava i prinosa fonda ostvaruju pravo na doprinos pokrovitelja, kao i povoljne naknade tijekom čitavog razdoblja članstva.

Informacije o fondu

OIB: 31402347833

Kopirajte

IBAN: HR2423900011300004303

Kopirajte

Pravo članova na informiranost

Mirovinsko društvo će svim članovima i potencijalnim članovima fonda na zahtjev dostaviti:

  • polugodišnje i revidirane godišnje financijske izvještaje Mirovinskog društva i Fonda
  • Prospekt, Statut i Izvještaj o mirovinskim primanjima,
  • pisanu izjavu o načelima ulaganja
  • detaljne informacije o portfelju Fonda, izloženosti rizicima i troškovima ulaganja
  • detaljne informacije o postupcima u svezi promjene fonda

Članovi Fonda, korisnici mirovina i potencijalni članovi mogu navedeno dobiti pisanim zahtjevom na adresu ili u službenim prostorijama Mirovinskog društva. Izvješća su dostupna članovima pristupanjem na Moj osobni račun. Društvo će Izvještaj o mirovinskim primanjima besplatno jedanput godišnje učiniti dostupnim članu Fonda na mrežnim stranicama Društva ili putem elektroničke pošte, a na zahtjev člana i u papirnatom obliku.

  • Cijena udjela13.06.2024.29.0705 €

EUR

Prinosi

Prinos u 2024. godini

Datum
Prinos
31.12.2023.-13.06.2024.
4.82%

Prinos u prethodnih godinu dana

Datum
Prinos
13.06.2023.-13.06.2024.
10.66%

Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda

Datum
Prinos
03.06.2008.-13.06.2024.
5.01%

Prinos po godinama

Datum
Prinos
31.12.2016.-31.12.2017.
2.94%
31.12.2017.-31.12.2018.
-1.22%
31.12.2018.-31.12.2019.
12.74%
31.12.2019.-31.12.2020.
0.69%
31.12.2020.-31.12.2021.
6.80%
31.12.2021.-31.12.2022.
-7.07%
31.12.2022.-31.12.2023.
11.37%

Opis i metodologija računanja prinosa: Nominalni prinos Mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji dan razdoblja za koje se prinos računa i obračunske jedinice na zadnji dan koji je prethodio tom razdoblju. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja.

Napomena: Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

  • Cijena udjela13.06.2024.29.0705 €