CROATIA OSIGURANJE dobrovoljni mirovinski fond

Svi fondovi

O fondu

Dobrovoljni mirovinski fond ima umjereno konzervativnu politiku ulaganja stoga je namijenjen osobama koje su sklone preuzimanju umjerene stope rizika.

Ulagateljski cilj CROATIA OSIGURANJE otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda je umjereno konzervativnim pristupom ulaganju zaštititi imovinu članova te ostvariti stabilan rast tijekom perioda članstva. CROATIA OSIGURANJE otvoreni dobrovoljni mirovinski fond po svojoj naravi je fond mješovite alokacije čija je strategija ulaganja izloženost dioničkim tržištima te obvezničkim i novčanima tržištima u omjerima (20% dionice i 80% obveznice i instrumenti tržišta novca). Republika Hrvatska dobrovoljnu mirovinsku štednju potiče s državnim poticajnim sredstvima u iznosu od 15% na uložena sredstva tijekom kalendarske godine, najviše do 99.54 € (750 kn).

Informacije o fondu

OIB:

30817761120

Kopirajte
IBAN:

HR7523900011300002512

Kopirajte
Cijena udjela 22.07.2024. - 27.2589 €
EUR

Prinosi

Prinos u 2024. godini

Datum
Prinos
31.12.2023.-22.07.2024.
6.24%

Prinos u prethodnih godinu dana

Datum
Prinos
22.07.2023.-22.07.2024.
9.66%

Prosječan godišnji prinos od osnutka fonda

Datum
Prinos
29.10.2003.-22.07.2024.
3.53%

Prinos po godinama

Datum
Prinos
31.12.2016.-31.12.2017.
2.10%
31.12.2017.-31.12.2018.
-1.52%
31.12.2018.-31.12.2019.
12.20%
31.12.2019.-31.12.2020.
0.39%
31.12.2020.-31.12.2021.
5.92%
31.12.2021.-31.12.2022.
-7.54%
31.12.2022.-31.12.2023.
10.14%

Opis i metodologija računanja prinosa: Nominalni prinos Mirovinskog fonda predstavlja postotnu razliku između vrijednosti obračunske jedinice na zadnji dan razdoblja za koje se prinos računa i obračunske jedinice na zadnji dan koji je prethodio tom razdoblju. Prosječan godišnji prinos od osnutka izračunava se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju od osnutka do zadnjeg dana razdoblja.

Napomena: Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada.

Cijena udjela 22.07.2024. - 27.2589 €

Rizičnost fonda

Svrha ulaganja u Fond je zaštita i dugoročno uvećanje vrijednosti imovine uz preuzimanje prihvatljive razine rizika. Mirovinsko društvo je ustrojilo neovisnu funkciju upravljanja rizicima, te je pri donošenju svake investicijske odluke analiza rizika neizostavan korak. Ulaganjem imovine Fonda u financijske instrumente, preuzimaju se određeni rizici koji mogu utjecati na promjenu vrijednosti imovine. Sklonost i utjecaj određenih rizika prikazan je u tablici:

Rizici Sklonost Utjecaj
Tržišni rizik – rizik promjene cijena umjerena visok
Tržišni rizik – rizik promjene kamatnih stopa umjerena umjeren
Tržišni rizik – rizik promjene tečaja valuta umjerena umjeren
Kreditni rizik niska umjeren
Rizik likvidnosti niska nizak
Operativni rizik niska nizak
Rizik usklađenosti niska nizak
Rizik sukoba interesa niska nizak
Rizik učinkovitosti upravljanja portfeljem niska nizak

Online prijava za članstvo

Ispunite kratku prijavnicu i postanite član CROATIA OSIGURANJE dobrovoljnog mirovinskog fonda.